DELA

Hur går det för Geta skola ?

Trots nytt år går debatten vidare om den troliga konsekvensen vid en kommunsammanslagning.

Förespråkarna påstår att en kommunsammanslagning inte medför att servicen i glesbygden minskar eller upphör.

För min del är jag övertygad att centralorten vinner och glesbygden förlorar service vid en kommunsammanslagning.

För att ta ett exempel. I Geta skola går det idag 26 elever och i Källbo skola, Finström, går det 200 elever fördelat på 12 klasser. Om Geta och Finström blir en kommun så är nog det troliga sceneriet att Geta skola stängs och eleverna flyttas till Källbo.

26 elever på 12 klasser skulle medföra att klasstorleken i Källbo skulle öka med endast två elever vilket Källbo skola lätt skulle kunna ”svälja”. Antagligen skulle detta exempel på centralisering bli billigare än dagens två skolor.

Men förändringen skulle medföra mindre kunder i Geta Boden och även övrig service skulle bli lidande. Mindre rörelse i Geta får naturligtvis negativa konsekvenser för hela bygden.

Folk bor ogärna i en bygd utan skola och konsekvensen blir därför en befolkningsminskning i Geta, tvärtemot dagens positiva utveckling.

Skulle man kunna räkna på alla konsekvenser vid en centralisering så är jag övertygad att det totalt sett blir dyrare.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot