DELA

Hur förbättra för pensionärer

Valet är förbi för denna gång och tidningarna har blivit betydligt glesare vad gäller insändarlöften för de ”fattiga”.
Kort innan valet var det fler insändare med uträkningar hur man skulle hjälpa studerande och de med låga pensioner. För att förbättra situationen för till exempel den sistnämnda gruppen lovades högre bostadsbidrag och större utkomststöd.

Nu har jag några frågor. Hur gynnar det dem som bor i eget hus? Gör några uträkningar nedan:
Utgifter per månad
Olja 170.-
El 79.-
Vatten-avlopp 32.-
Mise 25.-
Försäkringar 30.-
TV och antennutgifter 26.-
Mobil och dator 17,-
Tidning 19.-
Telefon 25
Summa utgifter 423.-

Om man drar bort denna summa från inkomsterna = 850 euro per mån. återstår 427 euro och det kan verka mycket. Det utgör ändå bara knappt 14 euro per dag och till utgifterna tillkommer:
Eventuella medicin- och läkarkostnader.
Mat och eventuella kläder
Resor – buss och annat
Presenter
eventuell hårvård
reparationer och nödvändig nyanskaffning
en myckenhet diverse som behövs i ett hem.

Inkomster: netto pension månad 850 euro
bostadsbidrag 0
utkomststöd 0
Då undrar jag – hur kan de pensionärers situation förbättras som bor i eget hus? Måste de flytta till hyreslägenhet för att få någon hjälp? Är det inte meningen att man skall kunna bo i sitt eget hem så länge det är möjligt?
Undrande och frågande pensionär