DELA

Hur få mera pengar?

”Klumpsumman måste höjas” skriver Mats Löfström som ställer upp för Centern i riksdagsvalet i en insändare den 6 mars.

Det är ett nöje att se hur det sprakar av energi runt Löfström och hur han tar upp den en efter den andra frågan som han vill åtgärda om han blir invald till den finska riksdagen. Vad gäller klumpsumman så har han givetvis helt rätt, men problemet är att Löfströms parti under alla år i landskapsregeringen och nuvarande finansminister inte har förmått aktualisera frågan på allvar.

I självstyrelselagen framgår klart och tydligt på vilka grunder avräkningssystemet ska förändras som när inkomster, som en följd av nettobudgetering, flyttas ut från statsbudgeten. Redan 2009 klargjorde landskapsrevisorerna att Åland förlorat över 100 miljoner euro enbart på grund av ökad nettobudgetering i statsbudgeten. Först nu står landskapsregeringen i beråd att föra frågan till Ålandsdelegationen för att söka juridiskt stöd för sina argument, eftersom den finska regeringen vägrar att följa lagen.

Hur har Löfström, som riksdagsledamot, tänkt agera för att få Finlands riksdag och regering att följa den både nationellt och internationellt förpliktigande självstyrelselagen? Och vad vill han att Åland ska göra om även nästa finska regering vägrar följa lagen?

Rolf Granlund (ÅF)