DELA

Hur dyr blir kortrutten?

I en artikel i Hufvudstadsbladet nyligen påstår infrastrukturminister Mika Nordberg att en bro till Föglö för 40 miljoner skall betala sig på 10 år. Jag behöver hjälp för att få ihop den ekvationen.

År 2017 kostar skärgårdstrafiken totalt cirka 14 miljoner, och grovt räknat kostar all trafik på södra linjen (Långnäs-Föglö-Sottunga-Kökar och Kumlinge samt Svinö-Degerby) ungefär 4,5 miljoner.

Fråga 1 : planerad kostnad för bron är 40 miljoner, med eller utan ränta framgår inte. Och 4,5×10 är 45 miljoner. Rent matematiskt går det inte att spara in den investeringen på bara 10 år, även om landskapsregeringen skulle upphöra helt med färjetrafik på södra linjen när bron är klar. Alltså stänga av hela södra skärgården.

Fråga 2: ännu märkligare blir det i landskapsregeringens egen utredning, sidan 70. Enligt denna kunde en kortrutt på södra linjen vara plus/minus 0 år 2034, om 20 år, och ge en lägre kostnad om sammanlagt 40 miljoner till år 2054. Rent teoretiskt. Vilka är de verkliga siffrorna, minister Nordberg? 10, 20 eller 40 år?

Är skärgårdstrafiken överhuvudtaget ”dyr” i förhållande till samhällsnyttan? Omkring 2 500 personer eller nästan 10 procent av Ålands befolkning lever i skärgården. 14 miljoner är mindre än 5 procent av landskapets budget. Väldigt få verkar vilja veta vart de resterande 330 miljonerna, drygt 95 procent av budgeten, försvinner.

Minister Nordberg säger i HBL att brobygget skall påbörjas innan valet om två år. Punkt. Raka besked och hårda nypor. Men att fiska röster genom att slösa våra gemensamma skattepengar på politiska projekt är inte bara oansvarigt, minister Nordberg – det är stöld.

Regeringen Sipilä fick till sist backa ifrån det oåterkalleliga beslutet att driva igenom den grundlagsstridiga vårdreformen innan nästa val. Jag hoppas och tror att även landskapsregeringen blir tvungen att backa ifrån det oåterkalleliga beslutet att bygga en bro till Föglö.

Kortrutten var i början kanske en bra tanke som tiden har sprungit förbi. Låt oss helt enkelt begrava den idén och gå vidare. Så länge politikerna har kortrutten som enda alternativ, kan skärgårdstrafiken totalt sett bara bli dyrare. I förhållande till dagsläget och alternativen.

För det finns många bra alternativa förslag från olika håll, både på dagens trafik och nya fartygstyper. Tekniken på elektrisk- gas- och dieseldrift, och olika kombinationer av dessa, har gått framåt med stormsteg det senaste 10 åren. Så varför bygga upp framtidens trafik på gårdagens lösningar?

Jan Liljehage