Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Hur bryter vi narkotika trenden?

Det är en komplex fråga. En fråga med fler än ett svar. Narkotika problematiken är i allra högsta grad mångfacetterad. Vad har vi politiker för roll och för ansvar i denna ödesfråga?

Avkriminalisering av bruket är för mig ett första ödesdigert steg mot legalisering, vilket vore ett steg i fel riktning. Självklart blir ingen fri från missbruk genom bestraffning, men liberalare lagar skulle öka bruket. Det finns länder som rent statistiskt lyckats minska antalet narkotikarelaterade brott genom förslappad lagstiftning. De tror jag de. Tar vi bort hastighetsbegränsningarna på vägarna så lär även antalet fortkörningsböter minska.

Det finns en poäng med att jämföra narkotikabrott med fortkörning. Lagarna gällande båda dessa har liknande syften. De finns till både för att skydda de individer som missbrukar/fortkörare men även för att skydda allmänheten från konsekvenserna av deras handlingar.

Hur kan vi stävja bruket, minska de problem och den brottslighet som följer i dess spår. En tydlig linje baserad på långsiktig partiöverskridande överenskommelser där det ingår mätbara mål är en bra början för att skapa en både human och verkningsfull narkotikapolitik. Jag vill bygga broar mellan politiska läger, vara med och skapa långsiktiga lösningar. Jag vill verka för ett Åland där vi har så få narkotika användare som möjligt. Noll är för mig det slutliga målet, men all former av minskning skall ses som framsteg. Minskat antal brukare, minskad tillgång på narkotika, färre narkotikarelaterade brott, framförallt ett minskat mänskligt lidande både för missbrukaren och deras närstående.

Lägre trösklar in i vården, bättre uppföljning och stöd för de som vårdats och eller avtjänat straff för narkotikabrott. Till detta behövs resurser, inte nödvändigtvis nya resurser men man bör se över hur de resurser som finns idag kan användas på bästa sätt för att steg för steg ta Åland närmare målet, närmare noll helt enkelt.

CONNY NYLUND
Obunden lagtingskandidat