DELA

Hur blir det med tandvårdslöftet?

Alla ska ha rätt till hjälp att klara sin tandvård, säger social- och miljöminister Katrin Sjögren enligt tidningen Åland den 14 januari 2008.
I dag skriver vi den 18 juni år 2010 och några förbättringar i tandvården på Åland har ännu inte gjorts. Under två år kan en människans tänder fara allvarligt illa om man inte får behövlig tandvård.

Redan i valet år 2007 krävde socialdemokraterna allmän tandvård. Det betyder att alla ska ha rätt att gå till ÅHS:s tandklinik eller erhålla FPA-ersättning för privata tandläkarbesök. Minst samma förmåner som i riket.
På fastlandet har alla medborgare rätt att besöka den kommunala tandvården. Om man hellre vill gå privat kan man givetvis göra det och erhåller då kompensation via FPA. På Åland är ÅHS:s tandvård endast öppen för vissa prioriterade grupper enligt ett gammalt beslut i styrelsen för ÅHS. Inte samma förmåner som i riket.
Principen är att allmän betyder att alla har samma rätt och att verksamheten till övervägande del är finansierad med skattemedel. Man kan jämföra med ÅHS:s hälsocentral. Alla som vill kan gå till hälsocentralen. Avgiften är förhållandevis låg. Har man råd kan man gå till privatläkare och då kostar det mer.

I riket är rätten till tandvård inskriven i Folkhälsolagen. På Åland har vi inte motsvarande lagstiftning. En stor brist vilken inte blir mindre av att vi inte heller har en lag om specialsjukvård, vilket man har i riket.
Däremot har vi tillsvidare den s.k. nivågarantilagen som säger att invånarna i landskapet ska ha minst samma sociala förmåner som i riket. Den lagen föreslås nu skrotas på initiativ av vice talman Gunnar Jansson (Lib). Alla partier förutom socialdemokraterna omfattar Gunnar Janssons förslag. Istället föreslår vi en förbättring av nivågarantilagen och att den aktivt tillämpas.

Med andra ord är rättsskyddet för ålänningarna dåligt vad gäller självstyrelselagens § 44 som säger att lagtinget ska sträva efter att de sociala förmånerna för landskapet befolkning är minst desamma som i riket. Men politik är att vilja och att svara mot folkets önskemål. Tjäna folket som vice talman Gunnar Jansson i högtidliga sammanhang brukar predika. Nu är det hög tid att tjäna folket.
Socialdemokraterna kräver att invånarna på Åland får minst samma förmåner inom tandvården som i riket.
ÅHS:s tandklinikmottagning ska öppnas för allmänheten samtidigt som man bibehåller prioriteringarna i stora drag. De tilläggsresurser som behövs bör utredas och medel för ändamålet upptas i nästa års budget.
Den privata tandvården är inte tillänglig för alla på grund av de höga priserna. Vi vet av den utredning som gjordes under den förra regeringens tid att 13 procent av ålänningarna lever under den relativa fattigdomsgränsen. För dem och många andra är allmän tandvård det enda alternativet.

Snälla regering, utred inte mera. Fatta beslut och agera. Åren går och inget händer för alla som behöver behöver vård av sin tänder.

Barbro Sundback (S)