DELA

Hur blir det med Sottunga

Öppet brev till Ålands Landskapsregering
Det har under senare tid talats mycket om hur skärgårdstrafiken ska lösas i framtiden om/när tunneln till Föglö förverkligas. Ordet kortrutt upprepas som ett mantra av landskapsregeringsledamöterna. Men ännu har ingen kunnat ge besked om vad kortrutt kommer att innebära, åtminstone inte när det gäller den del av trafiken som berör Sottunga och Husö.

I dag har kommunen en välfungerande färjtrafik. Resan från Sottunga till fasta Åland (Långnäs) tar en dryg timme och i Mariehamn är vi på totalt cirka 1 timme och 40 minuter. Kommer vi att få behålla den rutt vi har idag? Om inte, vilka vägar har landskapsregeringen tänkt att vi ska ta oss till fasta Åland, ska det ske via Överö eller har ni tänkt att även vi från Sottunga ska transporteras till Hastersboda? När det gäller det senare alternativet har ni då tänkt er en rutt Sottunga – Husö – Kyrkogårdsö – Hastersboda? Ärligt talat, bästa landskapsregering, på vilket sätt blir det en kortrutt för oss?

Sist, men inte minst, hur har ni tänkt att trafiken österut, till riket, ska fungera? Bland andra affären i Sottunga är beroende av välfungerande och snabba förbindelser med tanke på varutransporterna!
121 Sottungabor
gm Ann-Christin Karlsson