DELA

Hur blir det med skatterna

I en ledare togs förtjänstfullt upp avsaknaden av skiljelinjer mellan partierna. Övertagandet av beskattningen kan vara en skiljelinje, vill patierna ta över beskattningen, absolut eller absolut inte är svarsalternativen.
Själv har man blivit mer och mer tvivlande till övertagandet, klarar vi faktiskt av det?
Är det rimligt att Finland ger oss rätten att beskatta?

Jag tror det ligger mycket långt fram i tiden, vi är knappast eniga på hemmaplan när det verkligen bär till.
Det finns absolut möjliheter med beskattninginstrumentet i åländska händer men också faror.
Kan man tänka sig ett mellansteg, Åland får alla skatteintäkter. Statens kostnader för Åland täcks med en procentuell del.
Åland får sina intäkter i förhållande till hur Åland går istället för hur Finland går.
Vi slipper närande/tärande-debatten.
Men om alla partier är eniga om egen beskattning så skall detta sidospår glömmas.
Så frågan är absolut eller absolut inte egen beskattning?
133 Björling