DELA

Hur blir det för aktiespararna?

I dagarna har många aktiesparande ålänningar fått ett kallt formulerat brev från Finlands Värdepapperscentral. Det handlar om att värdepapperscentralen lägger ned sina kundkontotjänster och att du måste se till att överföra dina aktier till din bank.

Att små och större aktiesparare skulle få förvara sina aktier gratis hos värdepapperscentralen infördes 1992 för att stimulera aktiesparandet i landet.

Men nu är det slut, småsparare behövs tydligen inte längre i Finland.

Senast den sista februari nästa år ska dina aktier vara överförda till din bank. Glömmer du bort överföringen säljer värdepapperscentralen dina aktier, tar betalt för försäljningen och sätter in resten på ditt bankkonto.

Inget att bry sig om egentligen, om du sköter överföringen ligger aktierna säkert i din banks digitala förvar.

Och så är det väl.

Men frågan är vad det ska kosta, risken är nämligen uppenbar att bankerna kommer att skinna dig/oss småsparare.

Nu, med aktierna hos banken påtvingas du antagligen en månadsavgift som inte bara handlar om hur många aktieslag du har utan ibland också bestäms av hur mycket ditt innehav är värt.

Det fulaste exemplet här på Åland är att dividenden inte räcker till för att förvara dina 16 aktier (16 aktier motsvarar 1 gammal aktie) i folkrederiet Rederi Ab Eckerö hos Ålandsbanken. En skam för en anrik bank – som fyller 100 år under 2019 – och vars framgång till stor del bygger på just trogna småsparare.

Vad göra?

Jag har försökt sätta ihop en liten aktieportfölj, en portfölj som en åländsk småsparare kan tänkas ha liggande i värdepapperscentralens trygga gratisförvar och som nu alltså ska flyttas över till bankerna.

Så här kunde vår åländska småsparares portfölj se ut:

-100 ÅAB-aktier

-16 Eckeröaktier

-26 aktier i tidningen Åland

-350 Viking Lineaktier

-250 Nokia-aktier

-100 Kesko-aktier

-220 Orion-aktier

-120 Fiskars-aktier

-140 UPM-Kymmene-aktier

Nu ska den här lilla ihopgnetade portföljen överföras till någon av våra banker; Ålandsbanken, Nordea eller Andelsbanken.

Min fråga till bankerna är:

Vad kostar förvaret av ovanstående portfölj? Kan ÅAB, Nordea och Andelsbanken ange vad man tar för att föra över portföljen och vad förvaringen kostar per år?

Jag antar att bankerna förberett sig och att det ligger fina erbjudanden på diskarna.

Om inte så kan de titta på Sverige och lära sig prissättning och service.

Mitt eget lilla aktiesparande ligger i Sverige, hos SEB. Efter en chockhöjning av avgifterna med hela tio kronor per månad betalar jag idag 35 kronor per månad, alltså ungefär 3,50 euro, till banken. I förvaret ligger cirka tio aktieslag av varierande värde. För de 35 kronorna per månad får jag dessutom ett kreditkort. Bankens egna aktieanalyser av ”mina” bolag ingår också liksom de dagsnyheter som berör bolagen i portföljen.

Men nu handlar det alltså om våra banker här på Åland.

Vad kan ni erbjuda?

Vad säger herrar bankdirektörer; ÅABs Peter Wiklöf, Nordeas Jan-Erik Rask och Andelsbankens Johnny Nordqvist?

Och vad ska jag göra med min enda aktie i Viking Line? Jag är rederiets minsta ägare och vill gärna förbli det.

MOSSE WALLÉN

SVAR PÅ INSÄNDARE

ANDELSBANKEN:
Vi tar inte någon avgift för att flytta ett värdeandelskonto från Euroclear (f.d. Finlands Värdepapperscentral).

Kostnaden för att endast förvara aktierna i ett basförvar hos oss är 1,60 euro per månad eller 19,20 euro per år. För den som vill ha möjlighet att sköta förvaret och följa upp förändringen via mobilappen (OP Mobilen) eller nättjänsten är kostnaden 2,60 euro per månad eller 31,20 euro per år.

Kostnaden är inte beroende av antalet aktieslag.

Och till sist. Alla avgifter för förvaringen av aktier kan betalas med den OP Bonus som våra ägarkunder får. De flesta av våra ägarkunder som har samlat sina affärer hos oss får kostnaderna för sina dagliga tjänster inklusive förvaring av värdepapper täckta.

JOHNNY NORDQVIST
VD FÖR ANDELSBANKEN ÅLAND

ÅLANDSBANKEN:

I Ålandsbanken är förvarsavgiften 4 euro, innehåller förvaret enbart ÅAB-aktier, ÅAB-fonder och/eller av Ålandsbanken emitterade masskuldebrev är förvarsavgiften 0 euro. En överföring av förvar som innehåller värdeandelar till oss kostar heller ingenting hos oss.

All placeringsrådgivning utgår från individens förutsättningar och preferenser, vi rekommenderar därför att du tar kontakt med en placeringsrådgivare.

Det är en tydlig försämring att möjligheten till förvaring av aktier i VPC försvinner, det har varit ett bra alternativ för de aktieägare som inte behövt andra tjänster för sitt sparande än just förvaring av aktier.

MIKAEL MÖRN

AFFÄRSOMRÅDESDIREKTÖR ÅLAND

NORDEA:
Överföringen av inhemska värdepapper till Nordea är avgiftsfri, vi sköter om överföringen för kundens del. Förvarsavgiften är 1,95e/månad om inte kunder har förmedlingsavgifter under föregående kvartal (det vill säga inte har utfört någon köp- eller säljorder). Förvaringen blir avgiftsfri för följande kvartal om kunden gör minst en värdepappersaffär under ett kvartal (i praktiken betyder det att om kunden gör en köp- eller säljorder/kvartal (4 gånger per år) så är förvaringen avgiftsfri).

Förvaringen är avgiftsfri för både finska och utländska slag. Dessutom är förvaringen avgiftsfri i det fall att värdeandelskontot är tomt.

JUHO-PEKKA SAVOLAINEN

HEAD OF UNIT