DELA

Hur bevara kulturvärden?

De k-märkta husen hör till stadens kärnverksamhet
En levande stad är en stad där invånarna trivs och där det finns ett rikt och mångfaldigt utbud. Mariehamn skall vara en sådan stad. Lennart Isaksson påstår att bevarandet av k-märkta hus med specifik efterfrågad verksamhet inte hör till stadens kärnverksamhet (Nya Åland 29.3.2011). Detta förundrar mig. Som förebild vill jag nämna kulturellt rika centrum i Europa, så som Stockholms och Tallinns gamla städer. Där ingår det i kommunförvaltningens kärnuppgifter att bevara gamla kulturellt värdefulla hus. Målsättningen är att upprätthålla byggnader som ger ett samhälleligt mervärde. Ansvarsfulla politiker resonerar att dessa institutioner inte kan skapas, utan måste bibehållas och stödjas för att stadens kulturarv skall bevaras och berikas.

Mariehamn är idag fattigt på gamla byggnader. Vi har rivit och förstört många fina fastigheter. Stadens personlighet håller på att försvinna. Jag anser att det är viktigt att staden sparar det lilla vi har kvar av k-märkta hus. I Nya Åland (24.3.2011) kunde vi läsa att Eriksson Capital ansökt om att bygga ett åtta-våningsbygge på Torggatan 6. Där står idag ett k-märkt hus som nämnden säger ja till att lyfta bort från k-märkningen, så att det kan rivas. Vid försäljning av andra k-märkta fastigheter, kan ödet bli detsamma? Är detta en trend? Varför k-märker vi hus överhuvudtaget?

Lennart påstår även att ”det finns många caféer utan stöd, varför skapa osund konkurrens?” Svarta kattens verksamhet handlar inte om osund konkurrens. Huset hyrs ut av staden. Verksamheten köptes på fria marknaden. Isaksson, ifall du blir invald i riksdagen, hur tänker du bevara Ålands och rikets kulturvärden?
Sara Kemetter (S)
Kandidat i lagtings- och kommunalvalet