DELA

Hur är säkerheten på färjorna?

Efter att ha firat julhelgen i Sverige och skall resa hem med Viking Line, så reagerar jag på den rigorösa säkerhetskontrollen av passagernas identitet vid terminalen i Stockholm, och den obefintliga kontrollen av vad man har i bagaget.

Först måste man visa legitimation för att kunna lösa in sin biljett, 15 meter från biljettluckan står en vakt och man skall då för honom uppvisa giltig biljett samt legitimation. Tre meter bakom honom skall man genomgå automatisk biljettkontroll förrän grinden öppnas och man kan gå in i ”det allra heligaste rummet” och vandra fram till fartygsporten, där man tvingas att via en automatiska biljettkontroll få grindarna att öppnas, så man kan gå ombord på fartyget!

Men vad jag har i mitt bagage är det ingen som är intresserad av. Med andra ord kan jag ha väskan full av skjutvapen, knivar, bombmaterial och knark, eller rentav ett bombbälte runt kroppen. För någon som helst kontroll av bagage förekommer inte. Det viktigaste är att jag kan uppvisa en giltig legitimation över vem jag är, min ålder och min nationalitet. Allt annat överlämnas till slumpen.

Jag antar att EU har satt upp reglerna, och att dessa följs med största noggrannhet av rederierna, men ibland skulle det nog inte skada med litet sunt förnuft även i deras kretsar.

RUNA LISA JANSSON