DELA

Hur är detta möjligt?

Den frågan har jag fått ett hundratal gånger under de tolv timmar jag stått vakt vid entrén till Sjödagarna.

Frågan har gällt den helikoptertrafik med start och landning mitt emot Sjökvarteret som pågått varje dag från klockan 12 till sen kväll. Jag har inte kunnat besvara frågan, men lovat att föra fram den till ansvariga myndigheter. Denna text skickar jag därför också till Mariehamns stad, ÅMHM och polisen.

De som frågat är åländska besökare, turister, båtfolk, försäljare, uppträdande på scenen i Sjökvarteret, boende i närheten av Östra hamnen och boende längre bort i staden. Många har varit upprörda, en del mycket upprörda eller rent av förbannade.

Trots att jag lovat föra fram deras budskap är det därför inte möjligt i skrift till alla delar. Turister och ålänningar har undrat hur dylikt kan vara tillåtet. Ålänningar har undrat hur detta kan var möjligt i en stad som säger sig vara miljömedveten. Många har undrat hur ÅMHM kan acceptera oljud på denna nivå timme efter timme mitt bland folk. Många har sagt att även verksamhet med tillstånd som uppenbart är miljöförstörande måste kunna avbrytas av polisen.

Åländska och tillresta musiker och folkdansare har varit sorgsna eller direkt upprörda över att deras program tidvis överröstats av oljud. Många har påpekat att det finns ett flygfält för dylik verksamhet. I ilskan har man krävt att de ansvariga bör ställas till svars.

För egen del vill jag bara göra ett förslag när staden, ÅMHM och polisen reder ut beslutsgången som lett till något så huvudlöst som detta: Den eller de som tagit beslutet bör berövas rätten att befatta sig med ärenden som kräver sunt förnuft under, säg, tio år.

För den eller de som är skyldiga till att helikopterflygningarna inte avbröts kunde det räcka med en kortare tid, kanske fem år.

JERKER ÖRJANS
VAKTMAN ÅLANDS SJÖDAGAR