DELA

Hur är det möjligt

I fredagens Ålandstidning kan man läsa att stadens revisorer riktar ny kritik mot socialnämnden. I artikeln sägs att socialnämnden handlat i strid med egna principer och i strid med stadens beslut. Samtidigt bedömer stadens vikarierande kanslichef att ärendet troligen blir offentligt men att bilagorna blir hemliga och att ärendet sannolikt behandlas i stadsstyrelsen den 8 oktober. Om ärendet inte är offentligt hur kan man då läsa om det i tidningen?

Inte ens jag som socialnämndens ordförande känner till revisorernas skrivelse.

Det börjar bli allt mer uppenbart att revisorerna eller någon tjänsteman med insyn i revisorernas arbete driver en egen politisk vendetta mot socialnämnden. De tre rättelseyrkandena det troligen gäller är mycket intressanta. Två av dem har avgjorts i förvaltningsdomstolen och återförvisats till ny behandling i nämnden. Det tredje ärendet har avgjordes till den sökandes fördel.

Barbro Sundback (S)