DELA

Hur är det att åldras på Åland?

Läser insändare om närvårdarkris inom äldreomsorgen.

Ibland kan man så här på gräsrotsnivå vara lite enfaldig och tro att ”det ska bli bättre”.

Då KST bildades tänkte jag att: Ja, men vad bra! Nu samordnas resurserna inom sociala sektorn för alla kommuner. Nej, så blev det inte. Har ännu inte fått riktigt klart för mig vilka områden de har hand om. Äldreomsorgen är den enskilda kommunens ansvar och nu knäar man av arbetsbördan. Så görs det omstruktureringar och ”vi provar med det här så ska vi se hur det går”. Inte förändras det egentliga problemet – det är antal klienters behov av hjälp mot antalet personal som hinner med antalet tjänster. En kommentar som jag hörde om att höja lönerna; ”Inte blir arbetsbördan lättare med högre lön”. De enskilda kommunerna är ju som personerna som styr: egensinniga och ”vi ska nog klara oss själva”. Ja och med kommunallagen som stöd. Men i förhandlingar är det ibland bra att vara smart och söka samarbete utanför den egna cirkeln för att göra det lättare för kommuninvånarna.

Vi kommer alla till den åldern då vi kommer i närkontakt med äldreomsorgen och allt vad det innebär. Det är mycket! Allt från att få hjälp i hemmet tills att men inte klarar sig på egen hand alls. Så länge man begriper vad som händer kan man diskutera och lösa problem. Men vad händer då ”det blir för mycket” att begripa? Du behöver någon som översätter. Men det är många som inte har tillgång till det.

”Nu får du flytta till äldreboendet och vi tar han om dig.” ”Vad skönt att slippa all vardagsbekymmer och bara få gå till ett dukat bord,” skulle jag tänka.

Undrar om det är någon som förvarnar om att du blir av med dina inkomster och får en godispeng i stället? Ekonomiskt omyndigförklarad, var min första tanke då jag läste Leif Janssons insändare 3.10. Funderar också över hur det fungerar där det gamla strävsamma paret som varit gifta i 60 år nu ska skiljas då den ena parten ”måste” flytta till äldreboende? Hur blir det ekonomiskt för den som är kvar i hemmet? Det har inkommit två pensioner och på det har man klarat sig ekonomiskt. Nu är det en pension som ska hålla igång hemmet och den kvarvarandes utgifter. Om den ena parten avlider finns en efterlevandepension men hur blir det i det här exemplet då ”det sociala” tar klientens pension minus godispengen?

FUNDERSAM