DELA

Hungerdagen lindrar nöd

Finlands Röda Kors kallar alla att delta i Hungerdagen 13–15.9. Under Hungerdagen behöver ingen fundera om det finns något man kan göra. Alla är välkomna i hjälpoperationen.
Under Hungerdagen samlar Röda Korset in pengar till sin katastroffond. Insamlingsmedlen binds inte på förhand till något givet biståndsmål, utan används till att hjälpa där hjälp behövs. Största delen av pengarna gör nytta utomlands, men hungerdagspengar används också till att hjälpa olycksoffer i Finland.
Operation Hungerdagen är Finlands Röda Kors största årliga insamling. Man kan anmäla sig som insamlare genom att ta kontakt med närmaste rödakorsavdelning. Insamlingsevenemangen hittar du på adressen www.hungerdagen.fi.

Röda Korset hjälper i samband med naturkatastrofer och konfliktområden runt om i världen. Just nu är Röda Korset en av få biståndsorganisationer som hjälper konfliktoffer i Syrien.
– Att hjälpa i Syrien är en utmaning, eftersom parterna i konflikten inte har respekterat hjälparnas säkerhet. Sex anställda och frivilliga vid Röda Halvmånen har dött under biståndsoperationen, berättar chefen för Röda Korsets internationella bistånd Kalle Löövi.
För de civila är situationen i Syrien ytterst farlig just nu. Parterna i konflikten använder tunga vapen och strider inträffar än här, än där. Tusentals civila har flytt från sina hem i Syrien, till grannländer och längre bort.
Internationella Röda Korset och Finlands Röda Kors har skickat mediciner, livsmedel, hygienartiklar och inkvarteringsutrustning till Syrien. Hjälpen levereras av Syriska Röda Halvmånen.
– När situationen är så här svårt måste man ta den på allvar. I ett sådant nödläge måste man hjälpa, vädjar Kalle Löövi.

Det finns en ständig efterfrågan efter Finlands Röda Kors expertis i hälsovård inom det internationellta biståndet. I slutet av augusti skickade Finlands Röda Kors 13 biståndsarbetare till koleradrabbade Sierra Leone för att hjälpa lokala sjukhus med vården av kolerapatienter.
Minst 14.000 sierraleonier har under de senaste veckorna smittats med kolera, men hur omfattande epidemin är vet man inte i det här skedet. Från Finland skickades också 20.000 kilo biståndsmaterial, vilket var ytterst välkommet, eftersom det råder brist på det mesta på sjukhusen i Sierra Leone.
– Kolera är en häftig diarrésjukdom och det viktigaste i vården är att patienterna får tillräckligt med vätska. Vi har renat dricksvatten, gjort sockersaltblandning för patienter och uppmuntrat de lokala sjukskötarna att ge patienterna mycket att dricka, berättar allmänläkare Eila Rooseli.
Vårdproffsen från Finland för med sig kunskap och information. De lär ut att kolerapatienter måste vårdas på skilda avdelningar från andra patienter om man vill få stopp på epidemin. Dessutom är god hygien av avgörande betydelse.
Tack vare de pengar som doneras till katastroffonden har Finlands Röda Kors möjlighet att hjälpa till även i samband med ”tysta katastrofer”, alltså katastrofer som inte gör stora rubriker.
Finlands Röda Kors