DELA

Hota inte skärgårdsbor

I massmedia har infrastrukturministern uttalat sig om biljettförsäljningen på m/s Skarven. Ministern hotar med indragna färjturer om biljettförsäljningen inte fungerar. Vi vill uppmärksamma infrastrukturministern på att styrningen av biljettförsäljningen i skärgårdstrafiken är landskapsregeringens och infrastrukturministerns ansvar och att brister i styrningen inte kan repareras genom att hota skärgårdsborna med ytterligare försämrade trafikvillkor.
Torsten Sundblom (Lib)
Mats Perämaa (Lib)