DELA

Hot med kortrutt?

Nu har regering Sjögren lagt en tilläggsbudget med bl a uppstart av kortrutt i den åländska skärgården. För att möta de miljökrav som är uppställda på skärgårdstrafiken fram till 2030 måste avstånden kortas ner där det är möjligt. Kortare färjpass möjliggör en renare drift med ex elenergi. Längre rutter riskerar bli färre om miljömålet skall uppnås när färjorna fortsatt drivs fram med fossila bränslen. Den föreslagna trafiken reducerar körtiden med mellan 3500-4000 timmar utan att antalet turer förändrats. Flexibiliteten ökar, vilket ger bättre möjligheter att öka servicen vid trafiktoppar. För att möta en åldrande befolkning måste signaler ges om en framtida trafik med bättre säkerhet om stabil trafik.

Trafiken skall fungera 12 månader i året. Bättre och säkrare trafik kan vara avgörande för att få yngre familjer att flytta ut i skärgården. Möjligheter till arbetspendling ökar, jämför den pendling som idag sker från Vårdö. Från Föglö tar det med den föreslagna trafiken ca 45 minuter till Mariehamn, från Sottunga tar det ca 45 minuter till Degerby och från Kökar tar det ca 1h och 20 minuter. Motsvarande gäller åt andra hållet, möjligheter att pendla mot skärgården uppstår. Kan innebära en ökad yngre inflyttning till skärgården.

Oppositionen agerar på flera fronter och det mesta går ut på att förhala och utreda samt att ifrågasätta satsningar på skärgården som inte kan ge röster i kommande val. Obunden Samling försöker att skapa en miljöprofil i skärgården men i staden skall bilarna rulla fram till ytterdörren. Trovärdigt? Knappast men populistiskt.

Åland behöver en levande skärgård och skärgården behöver bättre kommunikationer som ges med kortruttsutbyggnaden.

Mikael Staffas

Liberalerna