DELA

Hos HI vinner inte den vassaste armbågen

Flera av dem vi pratar med om att ställa upp i höstens val frågar om den hätska tonen i politiken. Vissa har valt att inte ställa upp i val på grund av hur de upplever debattklimatet. Det är oroande om ett hårt debattklimat gör att folk undviker att engagera sig i politiken.

Det är ett globalt fenomen att politiken polariseras, blir känslodriven, och delvis också bygger på en aktiv sammanblandning av fakta och åsikter – ibland ren desinformation. Även på Åland kan debatten i lagtinget och på sociala medier ibland vara hård. Men det är också värt att påpeka att det också tack och lov ofta finns en kollegial stämning över partigränserna.

I lagtingets utskott kan man ha gott grupparbete kring nya lagar och initiativ, och vid kaffeborden hörs många skratt. Den bilden syns tyvärr inte ofta utåt.

Det faktum att debattklimatet gör att människor drar sig från att ställa upp politiskt måste tas på allvar. Inom Hållbart initiativ har vi sedan partiet grundades 2019 arbetat aktivt och medvetet för en sund och respektfull debattkultur både internt i partiet och när vi debatterar offentligt.

Internt i partiet har vi utvecklat arbetsmetoder som syftar till att stötta varandra och skapa engagemang. På våra möten har vi en gemensam vilja att uppnå det bästa resultatet. Vi tillämpar helt enkelt en deliberativ demokrati där det goda samtalet står i centrum. När du deltar i ett HI-möte ska du aldrig behöva känna dig stressad för att få din röst hörd. Hos oss vinner inte den vassaste armbågen.

Sitter man som representant för HI i en nämnd, styrelse, delegation eller regering är man aldrig ensam. Våra representanter arbetar i team, och börjar det blåsa har man hela partiet i ryggen. Du lämnas aldrig ensam eller kastas under bussen.

I politiken kan det vara lätt att lockas till stora ord, gliringar och pikar i debatten. Det kan säkert kännas skönt för stunden att ”nita dit” någon, men på sikt är det inte ett framgångsrikt och konstruktivt grepp.

Därför har HI alltid medvetet strävat till att föra en respektfull och saklig debatt i det offentliga; i lagtinget, kommunfullmäktigen, media och sociala medier. Devisen har varit att vi inte ska kasta paj och därmed bidra till ett destruktivt debattklimat.

Glädjande nog har vi märkt att vår stil har vunnit gehör hos många ålänningar. Det verkar finnas en uppskattning för hur vi vill föra debatten. I förlängningen kan vårt medvetna arbete förhoppningsvis leda till mindre politikerförakt och en mindre stressad politisk vardag.

Vi i HI är övertygade om att politik drivs genom genuin nyfikenhet, sakliga argument och respektfulla diskussioner. Det är så man når framgång i det politiska hantverket. Och det är så vi kommer fortsätta jobba.

ALFONS RÖBLOM

ERICA SCOTT

TALESPERSONER HÅLLBART INITIATIV