DELA

Hoppingivande visioner!

Befriande att se att Camilla Gunell har höga ambitioner om barnomsorg och skola.
Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har och för att de skall ha det bra i dagens samhälle krävs det att barnomsorg och skola håller mycket hög klass. Ålands barnomsorg och skola är redan nu av hög kvalitet men med lite ansträngning kan den bli ännu bättre. Världens bästa? Mycket möjligt! Viktigt är att barnen inte enbart presterar väl utan att de mår bra och tycker att det är roligt under tiden.
Gunell verkar dela våra visioner om att åländska barn och ungdomar skall bli lyckligast i världen. Vi hoppas att även Ni övriga väljare delar vår gemensamma framtidsvision!
Katarina Witting, leg.psykolog
Tom-Stefan Witting, ergoterapeut