DELA

Hoppas på förlikning

Svar på insändare:
Jag har förståelse för att de havande kvinnorna är oroliga och insändaren tyder på att tillräcklig information hittills inte kunnat ges.
ÅHS ledning och personal lever i dagsläget med varslet om strejk under hård press och stress och försöker förberda sig så gott det går. Högst prioritet har det akuta och att rädda liv.

Vi vet inte ännu om ÅHS blir beviljade skyddsarbete för planerade förlossningar, och därför måste förberedelser göras utifrån värsta scenarium. Vilket innebär att gravida i vecka 37 och senare behöver åka från Åland till en överenskommen förlossningsklinik och förlösa. Orsaken är att medicinsk säkerhet inte kan garanteras utan skyddsarbete. Jag som skärgårdsbo vet om någon att det medför en hel del osäkerhet, logistiska svårigheter, kostnader och risk för att inte partnern kan delta i förlossningen när man inte får vara på hemmaplan när man ska föda.

Jag beklagar om det blir så för de mammor som nu är nära att föda, och hoppas verkligen på att parterna i konflikten ska förlikas innan den 20 nov så att vi alla slipper strejken.
Mia Hanström (S)
ordförande
ÅHS