DELA

Hoppas på ett miljöparti

Inkommande höst är det dags för oss att rösta igen i lagtingsvalet och jag har ännu ingen aning om vem jag skall rösta på. Så brukar det inte vara i mitt fall.

Jag skulle inte vilja ge min röst åt någon som sitter med i den gångna periodens regeringspartier. De partier som står i beredskap att skövla naturmiljön på Gripö, bygga en lång påkostad bro, nya vägdragningar och nya färjfästen på Föglö. Om igen är det naturen som skall betala priset.

De partier som mot folkets vilja avsatt snart fyra år att tvinga fram en kommunreform. De partier som kraftigt skurit ned Medis anslag.

Jag litar inte på att mitt parti, socialdemokraterna, som jag trodde mera skulle ägna sig åt flyktingfrågan än kommunreformen, ska våga ta obekväma beslut som gäller klimatet. För allt handlar inte om energi!

Inte heller har modet funnits att säga nej till fortsatt vårfågeljakt.

Men jag vill heller inte ge min röst åt någon i ett parti som går till val med löfte om ett tunnelbygge till Föglö. Ett tunnelbygge som med all sannolikhet skulle betyda ökad biltrafik. I dagsläget ser det inte så ljust ut för en snabb övergång till elbilar. Borde vi inte först få ned koldioxidutsläppen på riktigt för hur skall vi annars nå klimatmålet?

Däremot hoppas jag att åtminstone en del av alla fina unga som nu är aktiva i miljörörelsen på Åland skall våga ta steget in i politiken. Jag hoppas fortfarande på ett miljöparti där människan och miljön står i fokus och ordet tillväxt får en ny betydelse.

ISABEL KVARNFORS