Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Hoppas HFD stoppar det ofattbara slöseriet

Nu har regeringen ingått kontrakt för väg- och broentreprenaden för 26,5 miljoner euro. Före det ingick man ett avtal om upphandling av en elhybridsfärja för hisnande 66 miljoner trots att totalkostnaden på 15 år överstiger de uppskattade kostnaderna med närmare 20 miljoner. Och ännu har vi sett slutet.

Miljoner bollas hit och dit utifrån starkt ifrågasatta uträkningar om att dessa gigantiska investeringar och upphandlingar ska återbetala sig på sikt. Dessutom finns en uppenbar risk för att den nya elhybridfärjan levereras för att stå obrukbar ifall de miljöskövlande byggprojekten med nytt färjfäste, vägar och bro till Gripö försenas till följd av besvär och dylikt.

Politiskt sätter regeringen, stödd av Lib, S och MSÅ, såväl opinionen som oppositionen i en rävsax med att ingå bindande kontrakt för en lång tid framöver. Få ålänningar som röstade på Lib, S och MSÅ i senaste val hade väl inte ens i sin vildaste fantasi kunna föreställa sig detta scenario där hutlösa summor kastas ut på en enda färjelinje, utan någon som helst redovisad helhetsplan för skärgårdstrafiken eller uppskattning om var det ska sluta.

Tunnelprojektet är intressant men är fortfarande behäftat med en rad frågetecken som bör rätas ut, bland annat gällande standard och kostnad. Vi lyssnar!

Ålands Framtid efterlyser ett helhetsgrepp för skärgårdens utveckling, där insatser för att stärka skärgårdskommunernas attraktionskraft och utveckling går hand i hand med en hållbar förnyelse av skärgårdstrafiken. Vår regering väljer alltså att göra precis tvärtom; bygga först och utreda sedan.

Det som nu kan rädda Ålands skattebetalare från denna politiska katastrof är att:

1) Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) sänker delar eller hela projektet.

2) Regeringspartierna kommer till politisk sans.

Ålands Framtid

Ove Andersson

Hanna Segerström

Pelle Hägglund

Pia Eriksson

Hanski Ramström

Christina Johansson

Peter Sandberg

Peggy Eriksson

Jenny Sindén

Roger Pettersson