DELA

Hoppas få mera fakta om narkotikadödsfall

Enligt polisen hade Åland fem narkotikadödsfall ifjol. Det innebär att Åland kanske placerar sig i Europatoppen, med en mortalitet om 272 per miljon, vilket är dubbelt högre än den officiella ettan Estland.

Minister Wille Valve försökte negligera uppgifterna och talade om ”polisutredares förhoppningsvis kvalificerade gissning”. Valve sade att det inte finns någon officiell statistik i frågan, men andra uppgifter finns inte. Även om ett eller två av dessa dödsfall är ”indirekta” dödsfall, så är Åland nr 1 i Europa.

Låt oss se på Europa i stort. Enligt EMCDDA (EU:s forskningsenhet) indelar man länderna i tre klasser med hänsyn till mortalitet. Nummer 1 har 0–10 dödsfall per miljon; Portugal och nu andra länder. Om Åland haft samma mortalitet som Portugal, så hade vi haft 0,6 dödsfall per 10 år. Klass 2 är 7 stycken med 10-40 dödsfall. Klass 3 är sju stycken med 40+/år.

Nu har vi tyvärr dödsfall varje år (direkta eller indirekta). Ett dödsfall ger en frekvens om 55 per miljon. Enligt några informella källor hade vi 2000–2016 åtminstone 37 narkotika-dödsfall på Åland. Om, dessa var direkta dödsfall, så hade vi varit i grupp nr 3 (toppen) under hela 2000-talet.

Ingen har gjort en officiell statistik, utan minister Valve litar mest på ÅSUBs enkäter över narkotika-användningen. På EMCDDA anser man att enkäter är en dålig metod för att få fram narkotika-användningen, men även ÅSUBs senaste enkät (2016) visar alarmerande siffror.

När det gäller cannabisanvändning under se senaste fem åren, så var det 20 procent i åldersklassen 18–24 år som använt mot 14 procent för fem år sedan. När det gällde användningen av ”andra droger” (läs: farligare) så var andelen 8 procent mot 0 för fem år sedan. EMCDDA använder sig helst av andra metoder att direkt eller indirekt studera användning/ missbruk av narkotika.

Utöver mortalitet, så har man ett EURO-DEN-projektet, som undersöker narkotikarelaterat behov av akut sjukvård på några sjukhus. Det vore bra om ÅHS kunde komma med i detta projekt för att tydligare se risknivåer och trender på Åland. Ett annat projekt inom EMCDDA berör narkotikarester i avloppsvattnet. Ett intressant projekt, som kunde hjälpa polisen med att få reda på vilka droger som är aktuella.

Allting kostar, men att inte veta har också sitt pris.

I narkotikadebatten så har jag visat uppgifter från Portugal. Orsaken är att de negativa effekterna av narkotikan har minskat dramatiskt med den förnyade narkotikapolitik år 2001. De hade kanske den besvärligaste situationen i Europa när de ändrade sin politik. Antalet nya HIV-fall bland narkotikaanvändare i Portugal gått ner från 1 586 stycken till 44 stycken under perioden 2000 till 2015. Under samma tid minskade nya HIV-fall bland övriga från 1579 till 916. Det totala antalet nya HIV-fall minskade med 70 procent.

I Finland ökade HIV-fallen från cirka 130 till cirka 180 per år. En lägre nivå, men en ökning hela perioden. Vi har en liknande utveckling på Åland.

Antalet nya herionberoendeklienter i Portugal minskade från 1985 stycken år 2005 till cirka 400 stycken år 2015.

Antalet dödsfall av överdoser i Portugal har minskat från 94 stycken år 2008 till 22 stycken år 2013. I Stor-Lissabon med 2,8 miljoner innevånare hade 6 stycken. De narkotikarelaterade dödsfallen på Åland var alltså 5 stycken år 2016. Flera av dem var överdoser.

Jag hoppas att vi kan få mera fakta för att få ett korrekt underlag för oss politiker, som grund för vårt fortsatta arbete bland annat i ANDTS-kommittén.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati