Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Hoppa av tranståget

Andelen barn och ungdomar med problem kring könsidentitet, könsdysfori, har ökat lavinartat. Folkhälsomyndigheten i Sverige säger att 40 procent av unga transpersoner har försökt att ta sitt liv, ett argument för att skynda på processen mot det oåterkalleliga beslutet att byta kön. Uppdrag Gransknings ”Tranståget” visade att påståendet saknar vetenskapligt stöd.

Landskapsregeringen har antagit en handlingsplan för HBTQIA-personers lika villkor. ÅD stöder självklart deras lika villkor. Arbetsgruppen för planen leddes av Regnbågsfyren, som inte borde få PAF-medel.

I rapporten är man kritisk till den finländska translagen som kräver att man ska vara myndig för att ha rätt att genomgå könsbekräftande ingrepp.

Den lättvindiga inställningen till könsbyte kritiseras allt hårdare. Många mår lika dåligt efter korrigeringarna.

Åland måste hoppa av det skenande “Tranståget”.

Vi stöder jämställdhet och en icke-feministisk regering efter valet.

Åländsk Demokrati