DELA

Hopp om samarbete

Lantrådet Roger Nordlund väljer att ännu en gång höja det åländska språkskyddet till skyarna, trots det som Ålands Framtid nyligen påpekade: lantrådet ledde för ett år sedan en språkkommitté vars slutsats var att det åländska nationalitetsskyddet är hotat på grund av den språkliga utvecklingen.
Nordlunds argumentation för det nuvarande starka språkskyddet bygger på tesen att det är de inflyttade ålänningarna som förfinskar Åland. På ett fritt Åland behövs naturligtvis inget minoritetsskydd eftersom det är vår nuvarande statstillhörighet som utgör hotet mot vårt svenska språk, inte de inflyttade.

Ålands Framtid beklagar ännu en gång att centern, trots sina många år i regeringsställning, inte har ansett självständighetsalternativet så pass viktigt att det har varit värt en utredning. Det är svårt att förstå varför Centern är så rädd för att utreda ett alternativ som 30 % av ålänningarna ser som ett möjligt framtidsscenario.
Vi inom Ålands Framtid vill samarbeta med de partier som anser det viktigt att utveckla självstyrelsen. Vi hoppas att centern efter nästa val lyckas leva upp till det som gjorde att partiet tidigare fick ett stort stöd från den åländska befolkningen : ett självstyrelseprogressivt parti som värnar om det svenska språket.
Med hopp om ett framtida samarbete!
Ålands Framtid
Birgitta Bergman-Jansson