DELA

Homepakolaiset – mögelflyktingar

Nu har allmänheten vaknat upp i husmögelfrågan och bildat en förening Homepakolaiset – Mögelflyktingarna
Myndigheterna, Miljöministeriet, byggnadsindustrin och lokala politiker har inte förstått allvaret och vidtagit åtgärder, ändå begär dom nytt förtroende från väljarna
HBL vägrade ta in mina artiklar i ett visst skede, vem håller HBL om ryggen?
Tvärtom har Miljöministeriet förordat att man skall bygga ännu tätare hus och byggnadsindustrin har inte protesterat. Jag tror att detta genererar ännu mera mögelhus i framtiden. Det är okej med tätare hus men konstruktionerna måste ventileras
Det är nu 14 år sedan jag skrev min första artikel, måhända mina synpunkter vaknar nu.
Trots att jag skrivit hundratals artiklar i finlandssvenska tidningar så har myndigheterna inte gjort ett enda dugg för att förbättra byggandet.

Miljöministeriet har gjort en utredning under fukt- och mögeltalkot och kommit fram till att mellan 60.0000 – 80.0000 personer i Finland lider av husmögel varje dag. Detta skulle indikera att ca 300 personer på Åland är inne i samma lidande.
Det finns många människor som gått över allergitröskeln och som måste sova ute i skogen eller på balkongen.
Katja Pulkkinen som är en av grundarna till föreningen säger att Helsingfors stad bygger bostäder i så rasande takt att det uppstår fuktskador och mögel. Pekka Sauri som är direktör i staden slår ifrån sig helt. Månne inte politiker och tjänstemän så småningom får vakna upp för detta samhällsproblem.

Kvarnbackens skola i Borgå har problem med mögel, var tredje skola har problem i Finland.
Nu har forskarna hittat på att testa hus med svinspermier som sägs reagera på små mängder mögelsporer i inomhusluften. Är det seriöst eller ett försök att mörka?
Nu kommer uppgifter om att U-sjukhuset vid Åbo Universitetssjukhus, TYKS har svåra fukt- och mögelskador.
Bruno Fransholm