DELA

Homeopati är trolldom

I onsdagens NÅ skriver Heidi Sjöstrand att vi måste öppna ögonen för homeopatin. Som alla som läst mina skrifter förstår, är det även mitt mål. Ju förr vi öppnar ögonen och inser att homeopati är trolldom som bör förpassas till historiens skräphög, desto bättre.

Däremot har Heidi rätt i att det finns studier som visar att homeopati har effekt, något annat vore underligt. Vad som däremot är helt klarlagt, utom tvivel, är att majoriteten av studierna visar att homeopati inte har någon effekt utöver placebo. Då man studerar studierna (dvs gör en metaanalys) finner man att ju lägre kvalitet på studien, desto större chans att den är positiv till homeopati. Tyvärr finns det alltid människor som väljer att enbart fokusera på dessa och avfärda mera seriösa studier. Klaus Linde, som själv gjort flera analyser säger så här: ”Vår analys från 1997 har olyckligtvis används av homeopater för att hävda att deras behandlingar fungerar” (The Lancet, 2005).

Internet kan vara ett underbart verktyg för att hitta information, men som alltid måste man tillämpa källkritik. Sajten du nämner ”dagens homeopati” drivs av en liten grupp människor som även driver sajter som sprider antivaccinpropaganda, sysslar med spiritism, astralresor och liknande. Det är dock inte det största problemet, utan det är att sajten publicerar felaktiga uppgifter och censurerar all kritik. Att någon inom hälsovården skulle använda den sajten för att inhämta information finner jag skrämmande!

Uppgiften om Luc Montagnier har du hämtat från ”dagens homeopati”
ser jag eftersom det var deras huvudnyhet förra veckan. Symptomatiskt är att sajten slår upp en flera år gammal skrift, som redan grundligt skjutits i sank, som vore det en sanning. En sanning är det dock, sannerligen beklämmande.

Det är möjligt att det, som du säger, finns duktiga homeopater på Åland, men då en av dessa hävdar att man skall behandla köldskador genom att gnida det skadade stället med snö, så undrar jag litet.
Anders Gustafsson