DELA

Holistisk syn på sjukdom skapar hälsa!

En ökad insikt om vår psykiska och själsliga kraft i kombination med en större hänsyn till signalerna från vår fysiska kropp, skapar alltid en dynamisk rörelse framåt av hälsosamma förändringar i våra liv.
Många av oss blir i dag allt mer medvetna om hur viktigt det är att vi intar ett holistiskt synsätt när vi behandlar våra sjukdomar (liksom när vi förebygger en god hälsa). Våra tankar, känslor, attityder och värderingar påverkar vårt psyke och vår fysiska kropp mer än vad vi tidigare varit medvetna om. Och det är nu dags att vi omprövar vår syn på hur vi ska komma tillrätta med dessa problem.

Men för att nå fram till detta måste vi våga ta oss ur gamla och invanda beteendemönster, både vårdgivare och vårdtagare, annars kommer dessa att skymma sikten för de nya möjligheter som bjuds. Vilket bland annat innebär ett erkännande och acceptans av det faktum att våra mönster av tankar, känslor och olika karaktärsdrag starkt påverkar våra möjligheter till en god hälsa.
Många är vi som fastnat i nedåtgående spiraler av negativt tänkande som gjort det svårt för oss att bli av med allehanda krämpor och sjukdomar. Men detta kan vi ändra på genom att vi bland annat förändrar vår syn på oss själva.

Jag kan varmt rekommendera att läsa böckerna ”Må bättre till kropp & själ” och ”Magikern och kärlekens magi” som på ett spännande och intressant sätt visar läsaren på de naturliga alternativen till en bättre hälsa. De finns att köpa i bokhandeln eller att låna på bibliotek (själv köpte jag hos nätbokhandlaren Adlibris).

Glädjande nog finns det en del enskilda vårdgivare inom den traditionella ”skolmedicinen” som i dag inser nödvändigheten av denna förändring. Men vägen är lång fram till ett totalt integrerat holistiskt synsätt på våra vårdcentraler och det gäller att vi som vårdtagare engagerar oss, lär oss om andra vägar och ställer krav på våra politiker. Så kan detta bli en verklighet inom en snar framtid. Kropp, själ och ande hör ihop och måste beaktas för att uppnå lindring och bot och en god hälsa med ett välmående liv.

Susanne K