DELA

Höjning av pensionsåldern

Vi i Alliansen för Åland var mycket tydliga i vårt budskap i lördagens debatt i Sittkoffs gällande pensionsåldern. Före vi mekaniskt skall höja pensionsåldern till 65 år måste vi först få upp den verkliga pensionsåldern från dagens 60,8 år till den nu lagstadgade 63 år. Arbetskarriären ska i första hand förlängas i börja och under vårt aktiva arbetsliv förrän vi med lagens långa arm höjer den till 65 år.

För att detta skall lyckas måste vi bl.a. förbättra studiehandledningen i gymnasier, högskolor och universitet samt ordna mera möjligheter till sommarstudier så att unga välutbildade människor tidigare kommer ut i arbetslivet. Vi utexamineras idag vid ca 28 års ålder då medianen för EU-länderna ligger på 25 år.
För det andra måste vi under vår arbetskarriär satsa på personalens arbetshälsa genom bl.a. en heltäckande arbetshälsovård så att vi alla orkar jobba till dagens 63 år och även kunna njuta av livet efter det.
Allt handlar i grund och botten om att förlänga vår arbetskarriär för att vi i framtiden ska ha råd att betala våra pensioner. För vad är idén att genom lag höja pensionsåldern till 65 år om vi inte ens idag i praktiken orkar till 63 år?
Tony Asumaa och Johan Ehn
Alliansen för Åland