DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>EXPORT Skogsbruket ger arbetstillfällen och är en viktig exportsektor, som hämtar hem valuta, skriver insändarskribenten.

Höjden av trams om skogen

I den skamlösa insändaren i NÅ 23.6.2016 från föreningen ”Skydda Skogen” framförs snedvridningar och trams som behöver korrigeras. Föreningen påstår sig värna om klimatarbetet. Varför då inte sätta energi på att motarbeta importen och användningen av kol samt påverka beslutsfattarna att få igång ett fungerande system mot utsläppsrättigheter? Är det verkligen bättre att använda kol än skogsprodukter? Självklart inte, men under senare år har billig, importerad kol kunnat konkurrera ut delar av våra skogsprodukter! Istället för en inhemsk, förnybar produkt som är koldioxidneutral.

Våra skogars tillväxt är idag långt högre än vad som avverkas. Det har aldrig tidigare funnits så mycket virke i våra skogar som nu, tack vare en exemplarisk skogsvård.

Den växande skogen tar upp koldioxid och avger syre. Det har visat sig att en skött skog ytterligare ökar dess förmåga att ta upp koldioxid. Därtill är våra skogar idag certifierade enligt internationellt system med stränga krav på verksamheten.

Skogsbruket ger arbetstillfällen och är en viktig exportsektor, som hämtar hem valuta. För att Finland skall lyfta sig ur sin ekonomiska svacka är det just exporten som behöver skjuta fart och där går idag skogsindustrin i bräschen!

Och viktigast av allt, skogen är en förnybar resurs. Välkomna hem till mig ”Skydda Skogen” så skall jag visa er hur era ”förhatliga kalytor” ser ut efter 5–10 år.

Så ”Skydda Skogen”, börja istället motarbeta import och användning av kolkraft och gör sålunda en viktig insats för landet!

Sven-Olof Karlsson

 

Skogsbrukare och

ordf. Ålands Skogsindustrier Ab