DELA

Höjda tomtpriser missgynnar unga familjer

Stadens politiker vill öka inflyttningen av unga familjer. Det har fullmäktige i alla fall givit som vägkost tidigare. Men nu är förslaget från majoriteten i stadsstyrelsen att tomtpriserna ska höjas och att fler tomter ska ut på auktion, något som kommer att missgynna just unga familjer.
Om förslaget godkänns höjs tomtpriserna eftersom man nu ska inberäkna ett finländskt fastighetsprisindex när priserna tas fram. Detta har inte funnits tidigare. När priserna på stadens tomter stiger kan också privata tomtägare ta ut ett högre pris. Hur kommer detta att öka intresset från unga familjer att flytta till Mariehamn? Det har vi socialdemokrater frågat oss och därför har vi röstat emot detta.

Vi har sedan långt tid tillbaka tyckt att staden haft en bra tomtförsäljningspolitik, framför allt för att motverka att man får segregerade områden. Det har varit mycket sympatiskt att man genom lottningsförfarande har avgjort alla tomtförsäljningar. Det har inneburit att folk med mycket pengar inte fått någon förtur till de bästa tomterna.
I förslaget till nya regler, som ska avgöras i fullmäktige inom kort, för man in en tydlig skrivning att det är de mest attraktiva tomterna, de som genererar högst försäljningspris, som ska auktioneras ut. Dessutom ska varannan ny tomt bli föremål för budgivning, istället för var fjärde som det har varit de senaste tio åren. Den här ändrade politiken strider enligt min mening mot den likabehandling vi vill ge intresserade inflyttade.

Fullmäktige har också efterlyst regler för att motarbeta spekulation. Under den tid när enbart lottning avgjorde vem som fick en tomt har vi socialdemokrater inte erfarit att detta lett till spekulation. Nu ser vi däremot en risk att tomter bebyggs för att sedan säljas vidare på en marknad där tomtpriserna har stigit.
Visst ger ett ökat antal auktioner möjlighet till något ökade inkomster till stadens kassa. Men det får som sagt flera andra negativa konsekvenser och gynnar särintressen och de mest förmögna. Detta är till nackdel för de unga barnfamiljer som vi vill att ska välja Mariehamn som bostadsort. Det finns en uppenbar risk att de väljer att bygga bo på någon attraktiv tomt i någon annan kommun – om fullmäktige klubbar de nya reglerna.
Anders Hallbäck (S)
Ersättare i stadsstyrelsen