DELA

Höjda skatter är ingen lösning

Jag gillar Centerns Runar Karlsson som person. Alltid glad och trevlig. Däremot har vi totalt olika uppfattning om hur Åland ska höja sin attraktionskraft, tillväxt och konkurrenskraft. Vi har heller ingen samsyn kring kommunstrukturen och hur mycket skatt vi kan krama ur ålänningarna. Vi har väldigt olika ideologi, där min borgerliga syn ofta krockar med Runars och Centerns.

Jag vill ha så få kommuner som möjligt på grund av att dagens struktur är omodern, överadministrerad, dyr och inte hållbar varken ekonomiskt eller servicemässigt.

Runar ser dagens kommuner som det optimala och är beredd att hålla kranen ur vilken skattepengarna flödar öppen så mycket det går, allt för att kunna bibehålla dagens 16 kommuner. För Runar verkar kommunernas ekonomiska svårigheter endast gå att lösa genom höjda skatteören eller ökade skattepengar via landskapsandelar. Ingen förståelse för att ålänningarna redan betalar rätt mycket skatt, ingen förståelse för att landskapsregeringens ekonomi inte är i balans.

För Runar är det helt naturligt att instinktivt höja kommunalskatterna ytterligare, bara för att kunna fortsätta klamra sig fast i en omodern struktur som levt ut sin tid. Jag ser den efterlängtade kommunstrukturen som ett sätt att dels göra livet enklare smidigare enklare för ålänningarna, men även höja valfrihet och garantera en trygg, rättssäker och kvalitativ servicenivå över hela Åland. Att vi sedan kan göra det på ett mer kostnadseffektivare sätt än idag är välkommet, och nej Runar, det handlar inte om att lägga ned skolor, det har gjorts tillräckligt de senaste årtiondena.

Det handlar heller inte om att lägga ned äldreboenden, de behövs och måste bli både fler o större med tanke på framtidens demografi. Det handlar om stora pengar när kommungränserna försvinner, pengar vi istället kan använda till att minska skattetrycket för ålänningarna eller lägga dem på kvalitativa förbättringar eller tillväxt och annan utveckling som höjer Ålands attraktionskraft.

Hela Åland behöver inflyttning och tillväxt. Det ger vi förutsättningar till via en kommunstruktur. Samtidigt som vi inte övertaxerar ålänningarna och företagen. De är värda sina surt förvärvade pengar var de än bor och verkar. Att Mariehamn med sin skattebas via befolkningsunderlag och företagande laddar lanskapsandelssystemet är positivt för hela Åland. Därför är det på Åland, precis som överallt, oerhört viktigt att tätorterna ges utvecklingsmöjligheter.

Hur man än väljer att se på det är till exempel Stockholm motorn som driver stora delar av Sverige. Självklart kan en tätort som Mariehamn driva sina kommunala enheter effektivare och billigare än små kommuner och på så sätt hålla ned skatteöret. Det är bland annat därför det är viktigt att slå ihop de åländska kommunerna. Vidhåller att Mariehamn ännu inte fullt ut är ett föredöme när det gäller driftsoptimering, min personliga åsikt är att skatteöret kunde vara ännu lägre och ända ha servicen på minst samma nivå.

Att konstant bygga upp en polemik mot Mariehamn är trist och kan vi börja se Åland som en helhet vilket blir lättare med färre kommuner, har vi per automatik skapat ett attraktivare Åland att bo på eller flytta till.

Glad sommar Runar!

John Holmberg

Lagtingsledamot Lib