DELA

Höjda kostnader helt i onödan

Jag satt med i stadsutvecklingsnämnden under 2016–2018 och var med om arbetet med att skapa ett nyskapande bostadsområde på Södra Lillängen. Det var en enig nämnd som stod bakom beslutet att skapa en miljösatsning. Beslutet kan sammanfattas i ett boende i en miljö med många ytor utan bilkontakt, ett grönt alternativ till motsvarande bostadsområden runt om i Mariehamn.

Ett nyskapande som bland annat ska innebära förutsättningar att bygga passivhus inom Mariehamns planerade områden. Landskapets energi- och klimatstrategi och EU-direktivet 2010/31 har som mål att alla hus efter 2021 ska uppföras utifrån nollenergihus status. Passivhus eller nollenergihus stämmer bra överens med det målet.

Jag blir därför nu överraskad över tveksamheter ifrån Mariehamns stad om det ska dras fjärrvärme till ett område som inte behöver det. Det måste ju vara uppenbart att ska Mariehamn föra en utveckling med energi- och klimatstrategin som stöd ska fjärrvärme nätet inte vara tillgängligt i det nu nämnda området. Vi behöver alternativ i vårt boende.

Poängen med att skapa ett område och en innovativ miljö får inte motverkas med beslut som fördyrar med mera. För att kompensera kostnaden för utbyggnaden till Södra Lillängen ska alla fastigheter anslutas. En anslutning som kommer innebära höjda kostnader helt i onödan.

Även energiförlusten skulle bli kostsam för leverantören om det inte blir 100 procent anslutning, minns jag rätt så rör det sig om cirka 25 35 procent vid färre anslutningar.

Vi liberaler har din rätt till ”aktivt val”, som en viktig ingrediens för boende på Åland.

Därför Mariehamn stad, visa på utvecklingsviljan och skapa ett bostadsområde och nytänk som syftet var med arbetet i stadsutvecklingsnämnden när det gäller Södra Lillängen

MIKAEL STAFFAS

LIBERALERNA