DELA

Höjda hyror är fel väg för Algots Hus

Med tanke på senaste tidens turbulens inom Algots Hus vill några av oss övriga aktieägare utanför bolagets ledning uttrycka vår besvikelse över hur bolaget drivs och framförallt hur beklagligt hyresgästerna behandlas.
Algots Hus styrelse består sedan 2010 av Jessica Johansson (som då även blev vd/disponent), Josefin Norrgrann, Enni Eriksson, Patrik Eriksson och Ralf Enholm, ordförande. Systrarna Jessica Johansson och Josefin Norrgrann är tillsammans majoritetsägare i Algots Hus och har själva valt styrelsen och vd/disponenten. Sedan denna styrelse kom till makten har ingen annan aktieägare haft något att säga till om i bolaget.
Styrelsen har inte beviljats ansvarsfrihet av övriga aktieägare. Den har de två majoritetsägarna i styrelsen själva röstat igenom. Styrelsemedlemmarna Enni Eriksson och Patrik Eriksson har inte ens deltagit på bolagsstämmorna. Styrelsen har även höjt lönen rejält åt vd/disponenten som har sjuksköterskebakgrund, ingen dokumenterad erfarenhet av uthyrningsverksamhet och som låter sin advokat från Åbo sköta en hel del på bolagets bekostnad. Personal- och förvaltningskostnaderna i bolaget har ökat med över 115 % sedan nuvarande styrelse och VD/disponent kom till makten.
De värderingar som fram till 2010 gällt i bolaget tycks ha övergivits helt och man tycks ha glömt bort att det är hyresgästerna som är grunden för hela bolagets existens. Mångåriga hyresgästförhållanden bör värdesättas och inte ses som bromskloss för rejäla hyreshöjningar. Det respektlösa sätt som hyresgästerna nu behandlas på är mycket beklagligt och går helt emot de värderingar som kännetecknade Algot Johansson. Att bolaget bär hans namn är snart en skam.

Vi aktieägare som värdesätter vad Algot Johansson stod för och som vill hedra hans livsverk genom att kunna tillhandahålla gedigna bostäder till rimlig hyresnivå är idag mycket ledsna och besvikna. Stoltheten vi känt som aktieägare i Algots Hus har försvunnit. Den girighet och maktfullkomlighet som genomsyrar verksamheten idag understöder vi inte alls, men då vi inte har någonting att säga till om i bolaget kan vi tyvärr inte påverka vad som nu sker. Vi känner med hyresgästerna.
Som aktieägare har vi naturligtvis intresse av att bolaget generar vinst, men att uppnå detta enbart genom att höja hyror på det sätt som nu sker anser vi fel väg att gå. Bolagets fastighetsbestånd har oerhörd utvecklingspotential, vilket sittande styrelse tyvärr inte besitter kompetensen att realisera.
Aktieägare sedan bolagets början

Svar:
I princip borde jag väl inte kommentera anonyma insändare men som vd för Algots Hus AB vill jag i varje fall tillrättalägga följande felaktiga påståenden:
Bolagets styrelse har vid senast hållna bolagsstämma den 6.6.2012 enhälligt beviljats ansvarsfrihet – alltså inte genom majoritetsbeslut.
Styrelsen har inte höjt vd:s lön. Den är oförändrad sedan 2010, då den förra vd:n slutade.
De hyreshöjningar, som berörts i pressen och som antagligen fått insändarskribenten att i mitt tycke förhastat ta till pennan, kan inte ses som respektlös behandling av hyresgäster. Fråga är endast om en förhöjning av gamla, till beloppet eftersläpande, hyror i syfte att förenhetliga hyresnivån för hyresgäster som bor i liknande bostäder i samma hus oberoende av inflyttningstidpunkt. Efter höjningen ligger alla hyror på rimlig och jämlik nivå.
Styrelsen arbetar ihärdigt med att hålla beläggningen hög och bostäderna i gott skick. Endast så kan bolagets existens tryggas och den anonyma aktieägaren få den dividend hon efterlyser.
Jessica Johansson
Vd, Algots Hus