DELA

Höjd skatt sista utvägen

Nu när det närmar sig val så försöker socialdemokraterna att ta på sig rollen som ett ekonomiskt ansvarsfullt parti med utspel om att de minsann inte är med om att öka skuldbördan och skära i servicen i staden utan att de hellre avstår från investeringar och höjer skatten. Synar man beslutsprotokollen så har de, liksom alla andra partier, beslutat om åtgärder för att hålla kvar kostnaderna på samma nivå detta år som föregående år.

Dessutom gör socialdemokraterna plötsligt nu inför valet utspel där de ska hålla ner skuldbördan genom att under valåret inte vilja satsa på utbyggnad inom till exempel äldreomsorgen. Sanningen är att kostnaden ändå måste tas eftersom vi har undermåliga utrymmen och en kraftigt ökande andel äldre. Vad än värre är att de har röstat igenom en miljon euro dyrare parkeringsgarage än nödvändigt, flera hundra tusen euro extra på onödigt dyra granitplattor i hamnen och ett par hundra tusen euro extra på avgiftsfri stadsbuss varje år bara för att nämna några exempel på vad deras skattehöjningar egentligen ska användas till.

När man sätter sig in i benchmarkingen som gjorts för att jämföra Mariehamns kostnadskostym i förhållande till andra kommuner visar den på flera områden där Mariehamns kostnader är en bra bit över andra kommuners kostnader. En del högre kostnader är försvarbara med tanke på att jag tror att Mariehamnare vill ha en hög servicenivå inom exempelvis omsorg. Andra kostnader går det att jobba med och är ett måste för att klara av den demografiska utvecklingen och utmaningen.
Framöver kommer allt färre i arbete att försörja fler än idag. Efter att arbetet med åtgärder för att förbättra kommunens konkurrenskraft är genomfört så är skatteverktyget ett möjligt alternativ, dock bara om resurserna verkligen går till exempelvis ”fler händer” inom omsorgen.
Petri Carlsson (M)