DELA

Höjd skatt är mera rättvist

Socialdemokraterna i Mariehamn föreslår en höjning på en procent av kommunalskatten från 16,5 till 17,5 procent. För de flesta löntagare är detta en överkomlig höjning om man tar hänsyn till den faktiska skatteprocenten efter att alla skatteavdrag gjorts. Avdragen gör att de flesta av oss betalar mellan 12 och 16,5 procent av vår inkomst till staden.
Om man dessutom beaktar den löneutveckling som skett under de senaste åren så är det inte oskäligt att justera skatteprocenten för att behålla den goda servicen och den kompetenta personalen I Mariehamn.

En titt på ÅSUB;s utmärkta utredningar visar att både inom den offentliga sektorn och i det privata näringslivet har den ordinarie månadsinkomsten stigit med flera procent sedan år 2008. Trots sämre tider sedan hösten 2008 har lönerna stigit. Samtidigt har staden sparat mycket på sina kostnader och effektiverat sina verksamheter. Att spara är alltid nödvändigt. Däremot kommer man förr eller senare till en punkt där enbart sparande leder till ekonomisk stagnation och bristande motivation. Alla personalens ansträngningar att spara leder bara till ytterligare krav på nedskärningar.
Vi socialdemokrater anser att sparbeting ska balanseras med åtgärder som stimulerar och utvecklar.

För en sådan politik krävs mera intäkter. Det behövs ett höjt skatteuttag för att behålla den fina servicen, den goda vilja hos personalen, entusiasmen inom den tredje sektorn och full sysselsättning i företagen.
Att säga ja till en höjning av kommunalskatten i Mariehamn är ingen stor uppoffring för löntagarna som under hela 2000-talet kunnat räkna in större månadsinkomster. Att betala 20 eller 30 euro mera månaden i kommunalskatt för att utveckla servicen och skapa framtidstro och hopp är en god gärning som är till glädje för oss alla.
Det är dags att visa respekt för stadens anställda och det arbete de utför. Det är dags att ändra kurs i stadspolitiken genom att var och en drar sitt strå till stacken. Höjd skatt betalas av alla medan höjda avgifter belastar brukarna av service som är nödvändig för att sköta jobb och familj.
Höjd skatt är mera rättvist och solidariskt.
Barbro Sundback (S)