DELA

Högt markpris ingen fördel

Jag kan inte låta bli att förundras över John Wredes uttalande på nyhetsplats.
Det borde väl vara en fördel att markpriserna är låga om man skall etablera ett företag i skärgården. Med höga markpriser blir den ekonomiska tröskeln för hög för att locka till en investering.
Att starta ett företag bygger ju på att man har en hållbar affärsidé. Har man tanken att täcka förluster genom markförsäljning, så är man nog inne på fel bana. Höga priser medför även höga fastighetsskatter, höga räntekostnader för investeringslån m.m.

Se bara på situationen i vårt grannland Sverige, där höga markpriser i skärgården har blivit en förbannelse. Skärgårdsborna själva har inte råd att bo kvar!
Är ens affärsidé fastighetsförsäljning, så är situationen en annan, men det var väl inte andemeningen? Eller hur?
Ulf Eklund