DELA

Högskolans studerande behandlas orättvist!

Varför får inte Ålands Högskolas studerande sina bussresor ersatta och maten mera subventionerad är 1.50 euro/dag ?
2.50 gäller i fastlandet på många håll. Skall de studerande på detta vis särbehandlas bara för att de studerar vid just högskolan? Då frågan ingalunda är ny, varför har inget gjorts åt saken ännu !? Skillnaden mellan gymnasialstadiet och högskolan som brukar utpekas som orsak till nuläget utgör ingen säkerhet för att plånboken är tjockare hos den studerande vid högskolan, utan kanske tvärt om tunnare efter år av studier.

Utan dröjsmål och innan man bekymrar sig om hur många bilar Kina eventuellt har om 30 år, bör de lokala frågorna belysas och lösas i första hand. Nuvarande bestämmelser gör ju att de studerande vid högskolan som bor utanför stadens gratis buss område, tar egen bil istället för att ta bussen som skulle bli effekten av en ersatt bussbiljett. Vill samhället bara tänka miljömässigt, eller skall vi även agera ?
Mikael Erickson ( c )