DELA

Högskolans ledning arbetar vidare

Respons till ledaren “Kommer nystarten av sig när Jonas Waller slutar?” i ÅT 23.01.2019.

Fredrik Rosenqvist lyfter fram en intressant fråga i ledaren “Kommer nystarten av sig när Jonas Waller slutar?”. Rektorn har en viktig roll inom högskolan, men samtidigt är förändringsprocessen på inget vis knuten till en person. De processer som är på gång – bolagisering, ny lagstiftning, nytt campus, masterprogram, utökad forsknings- och projektverksamhet – är inte nya och de är förankrade bland högskolans personal.

Förändringsarbetet har också fått mycket stöd och positiv feedback från aktörer inom näringsliv och från landskapet. Högskolans nuvarande programutbud är bra, vilket bland annat framgår av enkäten bland de som utexaminerades förra året; ingen är arbetslös och majoriteten arbetar med ledande uppgifter.

Ledningen vid högskolan arbetar vidare för att göra en bra högskola ännu bättre. Vi ser fram emot att också nya rektorn kommer att vara intresserad av att driva högskolans spännande resa mot framtiden.

JONAS WALLER, REKTOR
SVEN SCHAUMAN, PROREKTOR
BENGT ENGLUND, VICEREKTOR
ANNA JANSON, ADMINISTRATIV CHEF
BO NYGÅRD, ENHETSCHEF
PAULA LINDERBÄCK, KOMMUNIKATIONSCHEF