DELA

Högskolan ska moderniseras

Liberalen John Holmberg lyfter frågan om Högskolans nya kollektivavtal. Holmberg, som tidigare i många anföranden i lagtinget framfört vikten av Högskolan, är nu ytterst kritisk och menar nu att det nya avtalet är både dyrt och dåligt.

Det avtal som nu upphör har inneburit en årsarbetstid på runt 1000 timmar och endast ett fåtal av dessa timmar har varit vikta för forskning och utveckling. Detta rimmar illa med hur en modern Högskola borde fungera. En Högskola av idag ska attrahera såväl personal som studerande samt ha en verksamhet som drivs av både forskning och utveckling. Detta möjliggörs nu i och med det nya avtalet som innebär att årsarbetstiden ökar från ca 1000 timmar till 1600 timmar. Totalt ökar årsarbetstiden med drygt 17 000 timmar. En liten sifferexercis visar att årsarbetstiden ökar med runt 50 procent medan personalkostnaden ökar med runt 20 procent. Så John Holmberg, det handlar inte bara om att tillföra mer pengar, det handlar om att utveckla och modernisera vår Högskola.

Så visst är det en form av ödesfråga för Högskolan. Om inte Högskolan ges möjlighet till att utvecklas stagnerar verksamheten, elevunderlaget minskar och det uppstår problem med att få tag på kompetent personal. Vad händer då med Högskolan? Det nya avtalet ställer onekligen höga krav på både Högskolans ledning samt personal och här har man att bevisa att verksamheten utvecklas på ett önskvärt sätt. Världen förändras och så även utbildning. Efterfrågan på utbildningar som gällde för några år sedan kanske inte finns i samma utsträckning idag. Till exempel har utbildningsbehov som stöder satsningar på vindkraft och andra energikällor har tillkommit.

Inom regeringen Thörnroos är vi måna om att utbildningen på Åland utvecklas och är i toppklass.

ROGER HÖGLUND (C)

FINANSMINISTER