DELA

Högskolan ska gynna den åländska ekonomin

För att motivera att vi ska ha högskoleverksamhet på Åland ska vi se till att verksamheten stimulerar ekonomin, dels genom näringslivsanpassade utbildningar men också genom att öka inflyttningen.

Den finska regeringens åtstramningspolitik börjar nu ge effekter på rikets högskolor, universitet och yrkeshögskolor. Vi ska omgående analysera effekterna av nedskärningarna för att se hur vi kan locka studeranden från riket till Åland.

Högskolan på Åland gör ett bra arbete redan idag. Tydliga politiska beställningar gör det lättare att sköta och utveckla verksamheten, vi har ett solklart budskap: Vi ska producera utbildningar som efterfrågas men ännu viktigare är att vi producerar den arbetskraft som efterfrågas. De examinerades möjlighet till ekonomisk självständighet ska genomsyra verksamheten.

För att lyckas med det är samarbetet med näringslivet avgörande. Vi ska också blicka framåt för att utbilda för framtiden.

Liberalerna

Ingrid Johansson

Mats Perämaa