Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Högskolan på Åland kan inte växa av egen kraft

Debatten som studentkåren vid Högskolan på Åland ordnade i tisdags var framåtsyftande. Många kloka synpunkter uttalades från de medverkande.

Högskolan på Åland kan inte växa av egen kraft, det åländska samhället är helt enkelt som upptagningsområde för litet. Däremot har vi goda möjligheter att växa genom aktivt och formaliserat samarbete med andra utbildningsinstitutioner runt Östersjön. Genom en bolagisering av högskolan kan vi få in intressenter i organisationen som kan bidra till att dels bredda och fördjupa utbildningsutbudet men också förlägga hela eller partiella egna utbildningssegment till Åland. Högskolan på Åland kan därmed bli en huvudkoordinator för utbildningar som är relaterade till Östersjön,såväl inom miljö- som naturvetenskaper.

På Åland verkar redan två universitet utöver vår egen högskola. Genom att knyta ytterligare utbildningsprogram i riket, Norden och Balticum kan Åland på sikt bli ett centrum för Östersjöforskningen. För att möjliggöra en expansion av högskolan behövs fler studentbostäder, gärna i campus, och attraktiva studiesociala förmåner på orten. En näringsriktig lunch till ett pris som är jämförbart med studieorter i våra grannregioner välkomnas. När studerandeantalet ökar kan också kårverksamheten ta fart. Eftersom Mariehamn har stor nytta av att högskolan är förlagd till staden bör staden medverka till att studentkåren erbjuds ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet.

RAINER JUSLIN (LIB)