DELA

Högskolan är som en oslipad diamant

Högskolan på Åland är värdefullare för Åland än en diamant. Uppdraget att förse samhället med utbildad arbetskraft inom de områden man idag bedriver utbildning utförs bra. Med ytterligare fokus på tillämpad forskning skulle man stärka utbildningens innehåll samt berika samhället med viktig kunskap, och ge förutsättningar för innovation.

Högskolan måste ges förutsättningar att utvecklas. På Åland finns goda kunskaper inom såväl de nautiska och marintekniska områdena som inom it och ekonomi. Genom att använda oss av dessa kunskaper kan vi komma långt i utvecklingsarbetet.

Antalet studerande i högskolan har minskat. Fler studerandeplatser stöder ökad inflyttning för att klara kompetensförsörjningen. Högskolans nya rektor Jonas Waller har presenterat tankar på hur antalet studerande ska öka, och har bland annat nämnt magisterutbildningar och ökad satsning på tillämpad forskning.

Även den tidigare rektorn Edvard Johansson och högskolans styrelse har lyft fram liknande framtidsplaner, men lyckades inte få tillräckligt politiskt stöd. Deras initiativ och vilja till utveckling måste få blomma ut, och de förutsättningar som behövs för förverkligande skapas. Landskapsregeringens nyss godkända budget visar att stöd för detta finns.

Högskolor i vår omvärld har getts en omfattande autonomi, vilket är en förutsättning för att åstadkomma det jag tidigare nämnt. Det kunde till exempel göras genom att bolagisera högskolan. Det är en väg som jag personligen har förespråkat, en väg som visat sig framgångsrik vid andra högskolor. Den semiautonoma ställning som högskolan nu föreslås få är ett viktigt steg på vägen att trygga högskolans möjlighet till framtida utveckling.

Det tillämpade forskningsarbetet behöver också bekräftas från politiskt håll. Jag har själv genom åren drivit frågan och fått utstå kritiska kommentarer, till exempel att ”sådant ska vi inte syssla med, det är utbildning av arbetskraft som ska ligga i fokus”. Senast skedde det när högskolan gick in för projektet med autonoma segelfartyg.

I dag skulle nog ingen komma på tanken och säga att ”lägg ner det projektet”. Detta visar att utbildning och forskning inte är varandras motsatser utan att de tillsammans driver högskolan framåt och producerar kunskap, kompetens och innovation som näringsliv och samhälle kan dra nytta av för utveckling och tillväxt.

Jag är övertygad om att forskning också behövs inom områden som till exempel äldreomsorg, näringslivsklimat (vilket redan till viss del sker för dessa två områden) och självstyrelsejuridik.

Vår litenhet kan ses som en utmaning, men genom att öppna upp för fördjupade samarbeten med högskolor i vår närhet och genom att våga se potentialen finns alla förutsättningar att slipa fram den 24-karats kunskaps- och kompetensdiamant som Högskolan på Åland kan bli.

Johan Ehn

(MSÅ),

lagtingsledamot