DELA

Högre risk i Finland

Apropå S. Toivonens intresse för våldtäktsstatistik så har jag fördjupat mig i denna obehagliga fråga. Enligt Statistikcentralens uppgifter om misstänkta för brott (någon statistik över dömda för brott tillhandahåller de inte) så var antalet misstänkta för våldtäkt och grov våldtäkt 771 personer i landet år 2012. Det är 0,142 personer per 1000 invånare.

Den värsta kommunen är Mörskom med 2,01 misstänkta per 1000 invånare, följd av Ristijärvi med 1,38. Om jag nu ville bevisa att mörskomsbor vore ett våldtäktsbenäget släkte skulle den officiella statistiken vara värdefull! Men ser man att det rör sig om 4 personer i en kommun med 1992 invånare kanske det inte är lika intressant.

Om man fortsätter och adderar siffrorna för alla svensk- och tvåspråkiga kommuner så ser man att i dem är antalet våldtäktsmisstänkta 0,173 per 1000 invånare, vilket är 22 procent över riksgenomsnittet. Därmed är det väl statistiskt bevisat att svenskspråkiga är mer våldtäktsbenägna än finskspråkiga?

Tyvärr särredovisar inte Statistikcentralen brottsmisstänkta per språk, vilket en extremfennoman säkert kunde tolka så att de försöker dölja sanningen om svenskspråkigas brottslighet.

För övrigt är risken att bli våldtagen 20 gånger högre i Finland än i Syrien i fredstid (källa: Rape statistics, engelska Wikipedia). Jag har besökt båda länderna och inte blivit utsatt för något brott.

Per Johansson