Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Högre löner i omsorgen

Socialdemokraterna står upp för en stark offentlig välfärd, för en god kvalitativ hälso- och sjukvård också i ekonomiskt tuffa tider vilket nu hotar. Om Åland vill behålla en professionell hälso- och sjukvård samt trygga äldrevård med hög kvalitet, har vi inte råd att förlora mer professionella vårdare. Därför måste vi politiker garantera högre löner i omsorgen så att vi får fler händer i arbete.

Missnöjet med lönerna, låg personaldimensionering och osäkra arbetsförhållanden leder till att utbildad vårdpersonal lämnar yrket eller flyttar till länder med bättre löner. I Finland uppskattas att ca. 40 000 personer med vårdutbildning inte längre jobbar i branschen. Särskilt benägna att byta jobb är sjukskötare som är mellan 26 och 35 år gamla, enligt Sjukskötarförbundets arbetslivsbarometer (2018).

Hälso- och sjukvården ska ha tillräckliga resurser så att personalen inte slits och för att goda arbetsförhållanden kan säkras. Vården ska vara tillgänglig för alla, personalen ska ha medinflytande och kunna påverka sina arbetsförhållanden. Därför går vi till val med högre löner i omsorgen.

SARA KEMETTER (S)