DELA

Högre elpris regeringsansvar

Vi har idag en liberalt ledd landskapsregering där Centern ingår som regeringspartner.
Finansminister Mats Perämaa (Lib) har tagit problemet med att elpriset på Åland kommer att stiga med ca 15% i ett slag pga. av sättet som LR och Ålands Kraftnät hanterat finansieringen av den så kallade Finlandskabeln, närmast med en axelryckning och förkastar kategoriskt alla förslag till alternativa finansieringslösningar. I stället sprider han, tyvärr, myten om att elen måste ransoneras om vi inte bygger Finlandskabeln. Det är inte riktigt sant. Kabeln byggs för att säkra vår reservkraft om något skulle hända med vår nuvarande elproduktion/distribution, som i sig täcker dagens behov. Den byggs också för att vi skall kunna ”exportera” bland annat vindel österut.

Finansministern menar också att Ålands Kraftnät inte är så strukturerat att man kan ta in nya ägare eller använda konventionella finansieringslösningar som bygger på det. Varför har inte LR tänkt på det tidigare i det här projektet och riggat Kraftnät så att det nu skulle vara möjligt? LR är ju majoritetsägare och finansieringsbehovet kan väl inte vara en överraskning.
Mariehamns stad har nyligen genomfört en nödvändig omstrukturering av bolagen i sin energisektor i staden, i rationaliseringssyfte. Kanske det börjar bli dags för LR att ta Stadens exempel och se över detta på hela Åland? Hur effektiva och produktiva är vi i den sektorn på Åland, när vi valt att inte konkurrensutsätta den och att den skall vara ”icke vinstgivande”? Vilket i sin tur förhindrar flere, nödvändiga finansierings möjligheter i projektet Finlandskabeln.

En 15% höjning av elpriset är förstås ett dråpslag för den åländska industrin och stora delar av näringslivet. Näringsminister Torbjörn Eliasson (C) konstaterar lakoniskt att nu är det så här, otur. Från centerhåll finns tydligen varken vilja eller ideer om hur man skulle kunna lösa detta viktiga åländska nationalekonomiska problem? Borde inte näringsministern ligga som en igel på sin liberale regeringskollega, finansministern och slåss för en alternativ finansieringslösning som skulle skona Ålands industri från denna konkurrenskrafthämmande kostnadshöjning?
Om jag uppfattat saken rätt, så innebar lagtingets beslut och fullmakt till landskapsregeringen gällande finansieringen av Finlandskabeln, att den inte får innebära en ”orimlig” höjning av elkostnaderna för användarna? En 15% höjning av elräkningen i ett slag, är för mig som elkonsument och aktiv inom näringslivet, just precis det; orimlig.

Finlandskabeln är, mätt i pengar, en av de största infrastrukturella satsningarna på Åland sedan Bomarsunds fästning byggdes, så lite mera spänst från våra beslutsfattare skulle man nog kunna begära tycker jag. I den här viktiga, samhällsekonomiska frågan får både Liberalerna och Centern i LR en ordentlig bakläxa.
Björn Geelnard (M)