DELA

Högmod före fall

Min sista kommentar i fallet Grisslan.
Så här kan det bli när högmod och eget självförtroende övergår i vanvett.
Hänvisar till den diktatur som råder i vår värld och som många av oss inte kan förstå, men hur många liknande ”småpåvar”, finns det idag, som på ett smygande sätt är invävda i vårt eget demokratiska samhälle.
Jag förstår att denna historia blev ett dåligt avgångsvederlag för vissa inblandade, men, ”Räck ut er hand”, till befälhavaren Rolf Hampf, som med kurage och ansvarskänsla räddade er från en avslutad karriär med flaggan på halvstång.

Vi pratar också om befälhavarens auktoritet och ansvar, varför jag vänder mig till såväl rederier som till representanter för Sjöfartsverket.
Hur tillåter ni att sådana saker kan inträffa?
Kanske dags att aktiva befälhavare och maskinchefer i fortsättningen börjar auditera Er, vad gäller sjösäkerhet, istället för den lekmanna-frågesport som i dag pågår.
Ytterligare vill jag framföra att administration och praktiskt yrkesutövande är två helt olika saker.
Vänligen kommentera.
Ralf Nyback