DELA

Högerpropaganda

Om Barbro Sundbacks balanserade och kloka insändare nyligen om den offentliga sektorn ”angränsar…till en kommunistisk grundsyn”, så undrar man var liberalen John Holmberg placerar sig själv på den politiska skalan enligt sitt eget att att mäta.

Att den marknadsliberale lagtingsledamoten vill skära kraftigt i den offentliga sektorn är känt, med siffror tagna ur luften utan konsekvensbedömning.

Det är i linje med den ideologi som drivs av den nuvarande landskapsregeringen med partierna Centern, Moderaterna, Obundna och Hållbart initiativ, där siktet är inställt på att försämra villkoren för de mest utsatta och svaga i samhället.

Detta fast vi vet att exempelvis inbesparingar i skolan kostar mer i längden när svaga elever inte får det stöd de behöver. Sedan tillkommer ju den personliga tragedin för en enskilde.

Att vi inte skulle ha råd med en stärkt äldrevård är rent nonsens när vi tillhör de rikaste regionerna i världen. Vi behöver inte sälja ut våra äldre till lägst bjudande som ideologiskt drivna privatiseringar kan innebära. Utvecklingen i den här frågan i vårt västra grannland förskräcker, där tyvärr socialdemokraterna varit med och drivit den utvecklingen.

 

Det är nu tid att försvara välfärden och det vi byggt upp under det senaste århundradet genom en stark offentlig sektor.

Men det gäller också att sköta den effektivt, ta in privata initiativ där det verkligen gör skillnad, inte av ideologiska skäl som att privat alltid är bättre än offentligt. Och det är viktigt att använda skattepengarna med ansvar och omsorg.

Finlands ekonomi verkar redan detta år gå stärkt ur pandemins verkningar vilket också är positivt för Åland. Det finns ingen anledning till panikartade beslut. Det verkar som om landskapsregeringen, med sin finansminister i spetsen, med skrämselpropaganda vill få ålänningarna att acceptera kraftiga nedskärningar i välfärden.

Däremot håller jag med John Holmberg om att det behövs strukturreformer där främst en kommunreform är av nöden. Landskapsregeringens partier har skrotat denna viktiga reform som den förra förde nära målet utan att ännu visa på vägen framåt.

ULF WEMAN (S)