DELA

Höger eller vänster? Nej, framåt.

I höst är det ett år kvar till lagtingsvalet. Nya Åland ger därför partiledarna i de politiska partierna chans att berätta vad de gjort under denna mandatperiod, vad de tycker blivit ogjort och visionerna för nästa mandatperiod. Först ut är Socialdemokraternas Camilla Gunell.
Tanken på valet 2011 fyller mig fortfarande med stolthet och värme.
Socialdemokraternas valresultat gav sex platser i lagtinget och två ministrar i regeringen. 841 personliga röster gav mig uppgiften som regeringsbildare och lantråd.
Regeringsprogrammet med titel ”Samarbete, resultat och framtidstro” satte fokus på vad vi ville uppnå. Målen är ambitiösa och har krävt ett målmedvetet och effektivt arbete för att förverkliga. Ett gott samarbete, som präglats av uppriktighet och kompromissvilja mellan regeringspartierna har varit en stabil bas för regeringens arbete. Vi har löst många problem och åtgärdat många frågor utan större notis. Om den ideologiska bredden varit problematisk har riktningen FRAMÅT prioriterats framom höger eller vänster.

2012 var reformernas år. Då lade vi grunden för samhällsservicereform, åtgärder för tillväxt och sysselsättning, samordningar och effektiveringar inom landskapets förvaltning och den nya agendan för modernisering och digitalisering. Vi planlade för en ny infrastruktur för skärgårdstrafiken och omställningen till ett hållbart Åland. Och inte minst – grundlade basen för det med riket gemensamma arbetet för ett nytt självstyrelsesystem. Resultatet blev en parlamentarisk arbetsgrupp med alla riksdagens och lagtingets partier, ledd av president Tarja Halonen.
2013 kan jag konstatera blev ett strävsamt arbetsår och 2014 ska bli förverkligandets år då lagar utformas och förändringar realiseras.
Den politiska hösten kommer att handla om satsningar i infrastruktur, om ett nytt landskapsandelssystem och om jämställda löner. Då arbetet med lönekartläggning och arbetsvärdering inleds är det med ett klart syfte att uppnå ökad rättvisa i lönekuverten mellan kvinnor och män.
Självklart ska detta ske i dialog med de anställda och deras fackföreningar.

Också de goda samtalen med näringslivet ska fortsätta, eftersom de behövs och redan lett till konkreta resultat och satsningar.
Hösten 2015 vill jag konstatera att vi haft fyra framgångsrika utvecklingsår, trots de ekonomiska konjunkturerna. Valåret 2015 ska vara framtidens år, då partierna formulerar nya mål och visioner för Åland och diskuterar utmaningarna.
För det är tveklöst en utmaning att få 0,45-pengarna att räcka till.
En rättssäker förvaltning som ger god service kräver kompetens och välutbildad personal. Dagens löner inom det offentliga har svårt att konkurrera. Därtill kräver flera nya viktiga politikområden som hållbar utveckling, förnyelsebar energipolitik och samhällsplanering också resurser.
Risken med ett hårt budgetläge är att man som bembölingen lastar på
sina anställda så tunga bördor att de till slut stjälper. Rädslan för att vi skapar skulder för framtidens generationer måste vägas mot vilka tillgångar vi också ger nästa generation och inte vara för rädda för att investera mer i utvecklingsarbete och kompetenshöjning när läget så kräver.

Som partiordförande för socialdemokraterna ser fram emot valet 2015.
Då går vi till val med erfarenheten att ha lett landskapsregeringen i fyra år. Socialdemokraterna har satt sin prägel på regeringssamarbetet med en stark reformvilja för strukturell förändring och förbättringar för människor och miljö.
Vi har också drivit en hållbar tillväxt- och stimulanspolitik, för satsningar på sysselsättning och infrastruktur. Vi vet att det viktigaste är att det finns arbete åt alla. Då fungerar ekonomin och människor mår bäst av att kunna försörja sig, vara delaktiga och bidra på arbetsmarknaden.
Vi kommer att fortsätta sörja för ett mänskligare Åland och de offentliga sektorns kvalitet och utbud så att självstyrelsen fortsätter att ge ett positivt mervärde för ålänningarna. Skön sommar!
Camilla Gunell
Lantråd
Partiordförande Ålands Socialdemokrater