Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Hög tid för politiskt omställningsarbete

Den senaste mandatperioden anser jag det gjorts alltför litet för att ett hållbart samhälle skall kunna bli verklighet. . Ekonomisk tillväxt har fortfarande varit ledstjärnan. Jag tror inte den vägen är möjlig längre!

Enligt forskarna är det bråttom. Vi måste ställa om samhället så att det blir cirkulärt istället för linjärt. Återanvända, reparera och äta hållbart. Även jordbruket måste bli mera cirkulärt. Metoden att ta upp fosfor ur övergödda vattendrag att gödsla med får vi hoppas kommer att ge lyckat resultat.

Att det däremot används konstgödsel i jordbruket är inte hållbart. Till konstgödseltillverkningen och transporten går mängder med energi åt.

Konstgödseln är med andra ord långt ifrån närproducerad! Begreppet närproducerad förpliktigar inte till någonting vad beträffar odlingsmetoder, varken vad beträffar konstgödselanvändning eller kemiska bekämpningsmedel. Inte ännu i alla fall! Det gör däremot ekologiskt odlat.

Skämda, osäljbara och rester av jordbruksprodukter borde alltid på något vis tas tillvara, som djurmat eller tillbaks till åkern som gödsel och jordförbättringsmedel. Något som även varje liten odlare bör tänka på!

Utan politiska styrmedel, oftast med ekonomiskt stöd, blir ett hållbart samhälle svårt att förverkliga. Vi behöver inga tunnlar, broar och nya vägar. Vi behöver säkert på sikt byta ut gamla färjor men framför allt sluta tro att allt ordnar sig bara vi blundar för klimathot och miljöförstöring!

ISABEL KVARNFORS